Rozmýšľam, čo by som spravila, keby som mala súrodencov, aspoň jedného, aspoň brata, aké by to bolo krásne. Dalo by mi to slobodu v rozhodovaní a rodičom podporu. Naozaj by bolo nádherné mať brata, niekoho na koho sa vždy môžem spoľahnúť a komu dôverujem. 

 


A tu som si zrazu uvedomila, že sme veľká rodina. Mám dvoch súrodencov. Mám brata Michala a myslím si, že sestričku. A čo viac, mám nádej, že sú svätí. Jedine Boh totiž dáva život, jedine On je Darcom a Stvoriteľom duše človeka. Veď On nás utkal v živote našej matky (viď. Ž 139,13) a skôr ako si sa narodil ťa predpoznal a predurčil (viď. Rim 8,26-30). Zavolal ťa po mene. Dar života, najvyšší a vznešený môže pochádzať jedine od Stvoriteľa, diabol-zhubca, nemôže byť jeho pôvodcom.

 

Boh dáva dych a oni žijú a zas ho odníma a oni hynú a hneď vracajú sa do prachu (viď. Ž 104,29). A Boh je dobrý. To znamená, že nie je tyran a netvorí ľudský život pre zábavu, veď pozná aj ich počet vlasov na hlave a ani dva vrabce, čo sa predávajú za halier, nezahynú bez Jeho vedomia. A vy ste cennejší ako mnoho vrabcov (viď. Mt 10,29-30; Lk 12,6-7).

 

Pán teda vo svojej prozreteľnosti počítal s tými, ktorých povolal k životu, ale oni zomreli skôr, ako mohli uzrieť svetlo tohto sveta. Boh je dobrý a miluje každé svoje stvorenie. Láska neničí a láska nemôže nenávidieť. V tejto dôvere, a vo viere, že Ježiš-Syn človeka je Pánom nad všetkým, aj nad sobotou (viď Mt 12,8; Mk 2,28; Lk 6,5) teda aj nad ustanoveniami zákona, aj nad krstom nepokrstených, mám nádej, že nás moji súrodenci pokrstení túžbou našich rodičov už čakajú v nebi. Navyše mám ešte ľudskú istotu a prostriedky ako pomôcť k spáse zosnulým a tými sú modlitby za duše v očistci a odpustkové dni (napr. oktáva slávnosti Všetkých svätých*). Dni, v ktorých Cirkev potvrdila možnosť pomôcť dušiam z očistca dostať sa priamo do neba.

 

Nepochybne mal ich život veľký zmysel a aj poslanie v očiach Boha, také, ktoré teraz nemôžeme pochopiť a je nám zastreté, lebo by sme to možno nezniesli.

 

Je krásne mať nádej, že mám dvoch svätých súrodencov. Dvoch ľudí, ktorí sú mi fyzicki blízki, sme ľudsky povedané rovnaká krv a po rodičoch som ich najbližšia, som ich sestra. Je to krásne, lebo viem, že v nebi sú duše oslobodené od fyzických limitov mozgu, obdarené väčším poznaním ako my tu na Zemi. Znamená to, že ma poznajú: vedia, že ich veľká sestra je na Zemi, možno vedia, kedy potrebujem pomoc. Mám nádej na ich nesmiernu lásku, lebo duše v nebi nemôžu nenávidieť. Som si istá ich pomocou a príhovorom. Mám nádej, že sa po smrti stretneme a prídu ma čakať spolu s našimi starými rodičmi. Mám nádej, že budem šťastná aj veľmi prekvapená, keď ich uvidím. A aký bude len šťastný môj otec, keď bude môcť konečne objať svojho syna…

 

**************************

pozri tiež:

http://www.kbs.sk/?cid=1222062270 - Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu

 

 

*Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akékoľvek pripútanie k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.