Istí manželia prežívali krízu svojho vzťahu. Rozhodli sa ísť za kňazom, aby im poradil. "A modlíte sa?" - spýtal sa kňaz. "Samozrejme, že sa modlíme!" - odpovedala podráždene žena. Neklamala. Manželia sa skutočne modlili - za chudobných v Afrike, za pokoj vo svete, za lepšiu ekonomickú situáciu v krajine. Zabudli však, že majú prosiť predovšetkým za seba.


 

Pane, požehnaj môjho manžela,

v dnešný deň ho napĺňaj múdrosťou a silou,

odvahou a radou,

zdravím a vernosťou,

- aby zvládal všetky povinnosti pracovného i rodinného života.

Chráň ho na cestách,

posilni ho v únave, upokoj vo vypätí.

Veď jeho srdce svojím Duchom, ktorý neustále oživuje,

aby sme sa stále viac stávali tvojím obrazom.