Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou nesie sa. (Pies 7,11)

Poď, milý môj, zájdime na vidiek, nocujme v dedinkách! (Pies 7,12)

Včasráno pôjdeme do viníc pozrieť sa na vinič, či sa už rozvíja, či sa kvet otvára, či kvitnú granátovníky. Tam ti dám svoju lásku. (Pies 7,13)

Už roznáša sa vôňa mandragor a nad našimi dvercami všakové znamenité ovocie, ja pre teba som odložila, milý môj. (Pies 7,14)

Bohu vďaka za každý deň nášho manželstva. Ten skok vyžaduje odvahu, Boh však zostáva verný svojím požehnaním navždy.

 

(c) foto Radovan Chvíla, náhľady