Počas môjho núteného pobytu v posteli mám čas... Keď ležím je klikanie jedným prstom jednoduchšie, ako písanie. Signály sú virtuálnym priestorom, na ktorom mi hodne záleží. Tento priestor mi totiž v náročných obdobiach, keď som žila v zahraničí, poskytol reálnych priateľov. Nielen na sieti, ale osobne a bytostne. Signály sú plné mimoriadnych, nadaných a kvalitných ľudí. Prečo sa teda zdá, že v poslednom období stagnujú, alebo dokonca vymierajú? Nechytila nová generácia 20-ročných dych? Nemajú už 30-ročné mamy malých detí toľko času a energie? Opustili loď zakladatelia a nenašiel sa nik, kto by pokračoval? Nie je záujem? Vymrel s.life?

Možno je toto všetko pravda. Alebo len nevieme podať obsah dosť príťažlivým a krásnym spôsobom?


Oslovujú ma mladí a nekonvenční ľudia, ktorí sú schopní ísť za svojim snom. Najprv som náhodne ochutnala výsledok... A hneď som zistila, že mám pred sebou prácu mladej ženy, ktorá dáva čosi „viac“. Dáva do svojich koláčov krásu. Cítim jej zaujatie, vášeň, cit pre dizajn, fotku... pre to, čo sama tvorí. Z jej blogu na vás dýchne poetika a neha. Fotky sú citlivé, premyslené do najmenšieho detailu. Děvče u plotny skrátka vie upiecť krásu. (odporúčam: http://www.devceuplotny.cz/O-devceti-u-plotny)

(c) DĚVČE U PLOTNY, http://www.devceuplotny.cz/Recepty/Susenky/Trene-linecke

Jej príbeh je zaujímavý, dozviete sa, ako sa zo študentky Masarykovej univerzity môže stať cukrárka a že VŠ nemusí byť vždy tým, čo vás naplní.

(c) DĚVČE U PLOTNY, http://www.devceuplotny.cz/Blog?stranka=9

Prečo som ale začala Signálmi? Zdá sa mi, že možno práve strata citu pre detail, strata zmyslu pre krásu a nadšenie začali v tunajších blogoch vymierať. Občas nás baví viesť žabomyšie diskusie a bitky o slovo v liturgii, ale strácame zmysel pre podstatné. Nadšenie pre tvorbu: pre slovo, obraz, kresbu, štýl textu, fotku, pre zdieľaný život a zážitok.

Pamätám si, ako kedysi v roku 2007 publikoval jeden užívateľ svoje texty s vlastnými kresbami. Potom ale zmizol. Ďalší sa stratil mladý architekt, lekár...dominikán študujúci vo Francúzsku, ktorého blogy boli nesmierne zaujímavé a občas doplnené fotkami. A vedeli ste, že napríklad @Somniferka výborne kreslí? Škoda, že nedáva svoje veci (texty, fotky, kresby!) aj sem, na Signály.

(c) Somniferka, osobný blog

Chápem iné povinnosti života a nové výzvy. Rozumiem životným posunom. Pre mňa fakt, že tu zostávam znamená jediné: chcem ukazovať krásu tak, ako ju osobne vidím, vnímam a zažívam. A robiť to pokiaľ možno s nasadením. Aby ten, kto si môj blog prečíta mohol ochutnať, že kresťanstvo nie je niečo formálne, nedeľné alebo nudné... Je to životný štýl plný chuti.