To, že Signály prechádzajú od roku 2014 určitou krízou nemožno poprieť. Som ich vernou užívateľkou - blogerkou už deviaty rok a to je vo virtuálnom svete dlhá doba. V prvom rade chcem vyjadriť vďačnosť vedeniu Signálov (minulých aj súčasných), ich zakladateľovi @Hejti, ako aj programátorom a @hrach za obrovské množstvo odvedenej práce. Konferencii biskupov a duchovným za podporu a sprevádzanie. Prácu celého týmu si vážim. Na žiadosť šéfredaktorky mi teda dovoľte zverejniť zamyslenie nad ďalším smerovaním Signálov.


Príbeh stretnutia

Začnem osobne. Určite sa pýtate, prečo sa takmer 35-ročná žena tak angažuje pre mládežnícky server. Skrátka a jednoducho, Signály mi zmenili život a bez nich by som rozhodne nebola tým, kým som. Ako sa to stalo si možete stručne prečítať TU, ale osobná duchovná skúsenosť je neprenosná - zažila som úprimný, nefalšovaný záujem vo veľmi náročnom období. Záujem natoľko konkrétny a nápomocný, že ma previedol jedným z najťažších fáz doterajšieho života. Virtuálne sa zmenilo v reálne a ja som zažila, čo to znamená stretnúť (a neustále stretať Boha) v tých, ktorí ho následujú. Táto skúsenosť mi doslovne zmenila život.

 

Dovody krízy

Ako som uviedla, Signály prechádzajú krízovým obdobím. Dovodov je viac, naznačím len niektoré:

i) výmena generácií - Signály vo svojich počiatkoch žili zo silného nadšenia svojho zakladateľa @HejTi a pomerne homogénnej skupiny mladých ľudí, ktorí sa podieľali na ich chode. Bol to ich osobný projekt. Sama som bola svedkom toho, ako v roku 2010 spoločne žili a modlili sa. Organizovali aj spoločné štvrtkové večere (sv.omša, večera, hry, o 22h breviár) a teda tvorili prirodzené a OTVORENÉ spoločentvo pre všetkých, ktorí prichádzali. Z toho priestoru vzniklo viacero manželstiev a súčasne majú "s.life seniory" už malé deti. Postupný odchod tejto generácie sa však kryl aj zo zmenami na Signáloch a hlavne s nasledujúcou, prelomovou zmenou, ktorou bol>

 

ii) koniec (diskusných) spoločenstiev - pamatám si, ako veľmi boli Signály v čase funkčných spoločenstiev živé. Ak si dnes nový užívateľ klikne na spoločenstvá, nájde len mŕtvu pláň.  Pozrime sa na niektoré, ktorých názvy sú hrubo vytlačné a teda predpokladám, že ich redakcia odporúča:


Hnutí, řády, řehole a komunity

www.signaly.cz/diskuzni-rubrika-hnuti-rady-rehole-a-komunity

Správce system

 

Křesťanství, Církev (církevní nauka, dogmata, liturgie a liturgika)

www.signaly.cz/diskuzni-rubrika-krestanstvi-cirkev-cirkevni-nauka-dogmata-liturgie-a-liturgika

Správce system

 

Modlitba

www.signaly.cz/diskuzni-rubrika-modlitba

Správce system

Spravuje ich system. Keď sa pozrieme na poslednú aktivitu tohto užívateľa, tak bola 31.10.2014 !!  www.signaly.cz/system

"Poslední aktivita 31. října 2014. Poslední změna údajů 14. února 2011. Počet přihlášení 1650."


 

Pravidelné spoločenstvá s.life majú poslednú aktivitu 11.5.2015. Keď som si klikla na spoločenstvo  Rímskokatolícka cirkev, tak som sa dozvedela, že títo (asi noví) užívatelia sa stali jeho členmi 10.9.2016. Spoločenstvo, ale spravuje "system" a ten predsa nie je aktívny takmer 2 roky !! Tu rozhodne treba obnovit spravu.

 


mihalkudobsovicovaPetrPejchal1Vlaštov-kastulpeVladimír Weiss,ZuzanaDYviciÁrtinaMoonikaJanPetrTobiášawa, a mnohí ďalší...se stali členy společenství Římskokatolická církev. 10. září


Vysokoškoláci síce aktívni sú, ale ich blog skončil 5.11.2013 zrejme z toho dovodu, že sa z Kristýny stala vydatá pani (neviem, len tipujem osobný posun).


 

iii) nedostatočná komunikácia smerom k užívateľom - podobným pomerne mŕtvym svetom je ikona "ODJINUD". Mrzí ma to, lebo som pre ňu tuším 2 roky pripravovala ako dobrovoľník tipy redakce. Následne mi bolo povedané, že to robiť nemám, lebo o to nie je záujem zo strany užívateľov. Užívateľom sa však táto informácia už nedostala. Ak si na tipy klikne nový užívateľ, je isté, že bude presvedčený o tom, že je to len ďalšia dožívajúca ikonka, s obsahom, ktorý by mohol byť zaujímavý, ale nie je triedený. A to je len jeden príklad zmeny, resp. zastavenia činnosti, ktorý nebol komunikovaný. Podobne zastali aj on-line chaty z osobnosťami a nepostrehla som, že bz to bolo niekde vysvetlené.

 

iv) nejasná vize - pre mňa osobne Signály nemajú, alebo nekomunikujú jasnú víziu o svojom fungovaní a nepropagujú to, čo ponúkajú ako kvalitný obsah.

 

Jak z krize?

i) PROBLÉM - výmena generácií

RIEŠENIE - ponúknime "sendvič" - 1) mladí - teenageri, 2) vysokoškoláci 3) mladé rodiny (matky) a tým súvisí ďalší bod

ii) PROBLÉM - koniec (diskusných) spoločenstiev

RIEŠENIE - vypusťme kostlivca zo skrine - t.j. nekompromisne treba urobiť v spoločenstvách poriadok a tam, kde je admin viac ako rok a/alebo spoločenstvo viac ako 3 mesiace neaktívne, treba stlačiť "DELETE". (Viem, že sa prípadne dajú uschovať bokom, ale NEMALI by svietiť hrubo vytlačnené na hlavnej stránke.)

Keď bude urobený poriadok a zanechané len aktívne spoločenstvá - i keď by ich malo byť len zopár -vyberme, oslovme aktívnych a zodpovedných ľudí, ktorí by boli administrátormi pre vyššie uvedené tri skupiny "sednviča". Títo by mali vyvíjať svoju aktivitu tak, aby spoločne s užívateľmi a členmi spoločenstive ponúkali kvalitný obsah, napr. prostredníctvom komunitného blogu a vytvárali priestor pre osobné stretnutia. Mali by byť integrálnou súčaťou redakcie na úrovni adminov/redaktorov s tým, že budú tvoriť aj vlastný blogový redakčný obsah pre zverenú skupinu.

iii) PROBLÉM - nedostatočná komunikácia smerom k užívateľom

RIEŠENIE - v tomto prípade jednoduché. Komunikujme, propagujeme, vysvetľujme. Nezanedbajhme žiadny detail ani zmenu. Majme ZÁUJEM o svojich užívateľov. Oni to totiž veľmi spoľahlivo poznajú.

iv) PROBLÉM - nejasná vize - ujasnime si, čo konkrétne majú Signály predstavovať a ako toho dosiahnuť. Osobne ponúknem len svoj pohľad, svoju víziu.

RIEŠENIE - TVORBA KOMUNÍT. Signály by mali byť spoločenstvom mladých spoločenstiev. Pre teens, vysokoškolákov, aj pre mladé rodiny. Volila by som cestu troch zodpovedných osob, ktoré by mali fungovanie týchto spoločenstiev na starosti. Konkrétne možem ponúknuť svoju skúsenosť so ŽMM.

A na záver to najdoležitejšie - TVORBA PRIESTORU PRE REÁLNE STRETNUTIA. Jedno Zvedňeme vlnu dnes už nestačí. Nie je to efektívne. Videla by som možnosť stretnutí Signálnikov 2x za mesiac pri nejakej farnosti v Brne, alebo aj v Prahe. Program: sv. omša, agapé, spoločný rozhovor, alebo spočenské aktivity a záverečná modlitba za členov Signálov a ich potreby.

A všetko to stojí na jednej, jedinej veci. Na osobnom záujme a nasadení. Na presvedčení, že Signály možu konkrétne pomoct (aj keď tu treba citlivo rozlišovať a dať si pozor na to, aby sme nechceli "spasiť svet").

Možno si poviete, že som snílek a podobná vízia má s realitou málo spoločné, ale za mojimi slovami stojí ročná skúsenosť. Skúsenosť, keď sa z 20 člennej skupinky stala skupiny 200 členná. Ľudia to zvláštnym sposobom vycítia. Vedia, že vám na veci záleží. Že vám záleží na tom, čím žijú.

Najvačšou mojou radosťou je moment, keď sa v rámci nášho spoločentva objavujú správy, že XY sa stal priateľom s YZ. Že sa priatelia spolu naživo stretli, že sa nesú v modlitbe a dokonca, že @sanitan zorganizovala pre nás výročnú púť. A toto všetko by nebolo bez stretnutia pred rokmi, keď mi ktosi podal pomocnú ruku a ja som vedela, že v tom stretnutí svieti živý Boh.


 

PS: Môj text je rámcový a nezahŕňa mnoho podrobností /napr. starších užívateľov/ ako aj konkrétne momenty realizácie. Ak redakciu zaujal, navrhujem osobné stretnutie. Pre túto chvíľu som však urobila zo svojej strany maximum.