Na vianočku boli vo výzve Kuchařky pro dceru vyčlenené dva dni. Dnes sme teda pri  pečení stihli aj  vianočný príbeh. Úlohou bola "Vánoční kultura", ale čo to vlastne je? Návšteva trhov, svařák, koledy, alebo vánočka? Ale nemala by to byť vlastne naša životná kultúra? Our "life-style"?

Boh sa stal človekom, aby sme sa my sami stali viac ľuďmi.

"A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." Gn 1,27