Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Mt (6,33).

k adventnej výzve: Kuchařky pro dceru

Recept na tento pečený čaj je jednoduchý: potrebujete stretnúť všímavého, empatického priateľa, akým rozhodne @Zdendanda je. A preberte si to, ako chcete, ale potom už nie je dôležitý čaj, ale svetlo, ktoré je za ním.