Chrániš ma ako zrenicu oka, 

mňa nevernú, 

Ty verný.

 

Chrániš môj odchod i príchod, 

dôveruješ mi, 

mne, neveriacej v Tvoju všemohúcnosť.

 

Chrániš ma a sprevádzaš, 

na každom kroku o mne vieš, 

Tvoj pohľad ma preniká skrz naskrz, 

niet miesta na Zemi, kde mu možno uniknúť.

 

Ako spaľujúci oheň je Tvoja láska.