Lyonské stopy

"Neustále hľadať Pána, neprestajne po ňom túžiť."

Archiv 2014

Ženy mimo škatuliek (pokračovanie)

Martin Jakimowicz sa rozpráva s matkami piatich detí, herečkou Dominikou Figurskou a novinárkou Agatou Puścikowskou. „Staroveké kultúry si uctievali bohyňu plodnosti. Dnes uctievame bohyňu neplodnosti a žiaci sa učia, čo majú robiť, aby sa vyhli…

Minjan

Niekoľko starých žien, pološero, prach na pleciach barokových sôch. V rukách zrnká čiernych ružencov a kňaz, ktorý v príhovore povie zopár patetických fráz. Spoločenstvo dožíva. Dôvod tušíme. Bol tu 40 rokov totalitný režim... ale, nielen to. Prečo…

Ženy mimo škatuliek

Martin Jakimowicz sa rozpráva s matkami piatich detí, herečkou Dominikou Figurskou a novinárkou Agatou Puścikowskou, o práci, materstve a "patológii mnohodetnej rodiny".

Horiaci ker

Oheň, láska, vášeň planie, Slovo z horiaceho kra. Boh otcov, Boh púšte, Boh života. Svetlo v temnotách, vyzúvam sandále svojich snov, v bázni pre tebou, nekonečné požehnanie, deň po dni, plníš mi sám väčšie prianie. Boh stretnutia, Boh prekvapení,…

Tuším to

Vďačnosť horí, ticho planie, za veci dosiaľ nepoznané, v okne noci pevný plameň, za to, čo sa ešte len stane, nie si tu, no dávno viem, nikdy si ma neopustil Pane.

Márnotratný, milujúci otec

Vracali sme sa zo svadby. Na 350 km ceste domov sa manžel rozhodol zastaviť u nášho známeho. Nevideli sme sa tri roky a celý ten čas sme ani neboli v kontakte. Rozhodli sme sa prísť bez ohlásenia, len tak prekvapiť. --- Bolo to o to ľahšie, že známy…

Dospelé vety dospelých detí

Generácia prvých užívateľov Signálov sa posunula. Z detí sa stali rodičia. Ale možno vôbec prestať byť dieťaťom? Životné role nám do určitého obdobia stále pribúdajú. Sme deťmi, vnúčatami, súrodencami, neskôr snúbencami, manželmi a manželkami,…

Věrnost stvrzena krví (III.)

Tento článok nebude patriť k čitateľsky príťažlivým textom a nie je ani jeho cieľom vzbudzovať prílišnú pozornosť. Už v Písme sa hovorí, "nebude kričať, ani hlasne volať". Predstavuje však dejiny, ktoré sú našou súčasťou a napriek všetkej tragike…

Věrnost stvrzena krví (II.)

Stanislav Schneeweis... meno v rodokmeni, meno v zozname väzňov, meno v zozname obetí, meno v srdci Boha. Kňaz, strýc, prastrýc. Kým vlastne bol ? --- Jak říkávala matka Marie, “Stanislav si přinesl při svém narození několik P. Narodil se v pátek 5.…

David

Když muži obléknou se do zbroje, skončili časy pokoje, pak řičí boj, pak pláče svět, ptáci nezpívaj´ a vítr přestal vát, jen malý David, ten to ví, Král jeho dávno zvítězil, on nemusí se bát.