Lyonské stopy

"Neustále hľadať Pána, neprestajne po ňom túžiť."

Bohém

Je človekom plným prekvapení. Nonšalantný, zdvorilý, s elegantnou šálou okolo krku, alebo v montérkach od uhlia a oleja. Nikdy nestráca noblesu. Zádumčivý, nehovorí zbytočne, rád však posedí pri pohári vína. Miluje oblaky pary, silu motorov, staré…

Jak z krize?

Tvoj článok mi doslova nedá spať (a je tiež katalyzátorom vnímania krízy na Signáloch). Niečo je zle, niečo nie je v poriadku. Ponúkame spoločné akcie, spoločnú modlitbu, spoločné prežívanie viery. A nič sa nedeje.

Co nenajdeš v žádným letáčku

Kupovať budeš bez platenia a prísť môže každý, aj ten, čo nemá peniaze.

Na veľké veci sa vždy čaká

Na veľké veci v živote sa vždy dlho čaká... ...a vždy treba najskôr pripraviť prázdne miesto ...aby mohlo prísť Svetlo do domu, aj do duše. V rámci výzvy Kuchařky pro dceru. --- PS: Mamy sa modlia, aj keď je tma.

Denník malých radostí

Čoskoro to začne. Idúc cez mesto som videla, ako sa chystajú drevené stánky a stromček. Predvianočný stres. Preplnené obchody a námestia.

O podivuhodnom priateľovi

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili, a už vás nevydám potupě mezi pronárody. /Jl 2,18-19/

Príbehy vášne

Sledovala som diskusie, prebiehajúce v súvislosti s video seriálom o manželstve, ktorý pripravila redakcia Signálov v spolupráci s ToBom (a konštatujem, že veľmi zodpovedne). Prečítala som si aj niekoľko názorov od odporcov tohto seriálu. Niektorí…

Nádych úžasu a krásy

Milovaná, odraz Stvoriteľovej krásy, v očiach hviezdy, ruže na tvári, jeho láske podobná si. Dívam sa, dívam, tajím dych, on dáva život, jediná si z tisícich. Všetky vlásky máš spočítané, naveky vrytá do jeho dlane. Nemusíš sa nikdy báť, on povolal…

Na svitaní

Uložme ticho vášeň na vankúš, nechajme si ju oddýchnuť, a pozvime lásku, nahú a krásnu, hlbokú a vernú, obyčajnú žitia chuť. Objavme lásku, vložme si ju do dlaní, ako spiace dieťa, keď úsmev preletí, svetlo sa chveje v kráse svitaní. foto: (c)…

Zvestujem vám veľkú radosť...

Zvestujem vám veľkú radosť, 22.7.2015 sa nám s prvými lúčmi slnka narodila dcéra, Marta Magdaléna. Milovaná moja dcéra, prajem Ti, aby si celý život bola žena silná a nezlomná, ako počas prvých 9 mesiacov, ktoré sme spolu, ako pri pôrode, nech si…