Lyonské stopy

"Neustále hľadať Pána, neprestajne po ňom túžiť."

Dospelé vety dospelých detí

Generácia prvých užívateľov Signálov sa posunula. Z detí sa stali rodičia. Ale možno vôbec prestať byť dieťaťom? Životné role nám do určitého obdobia stále pribúdajú. Sme deťmi, vnúčatami, súrodencami, neskôr snúbencami, manželmi a manželkami,…

Věrnost stvrzena krví (III.)

Tento článok nebude patriť k čitateľsky príťažlivým textom a nie je ani jeho cieľom vzbudzovať prílišnú pozornosť. Už v Písme sa hovorí, "nebude kričať, ani hlasne volať". Predstavuje však dejiny, ktoré sú našou súčasťou a napriek všetkej tragike…

Věrnost stvrzena krví (II.)

Stanislav Schneeweis... meno v rodokmeni, meno v zozname väzňov, meno v zozname obetí, meno v srdci Boha. Kňaz, strýc, prastrýc. Kým vlastne bol ? --- Jak říkávala matka Marie, “Stanislav si přinesl při svém narození několik P. Narodil se v pátek 5.…

David

Když muži obléknou se do zbroje, skončili časy pokoje, pak řičí boj, pak pláče svět, ptáci nezpívaj´ a vítr přestal vát, jen malý David, ten to ví, Král jeho dávno zvítězil, on nemusí se bát.

Věrnost stvrzena krví (I.)

Niektoré príbehy 20.storočia poznáme len z filmov. Iné z rovnomenného projektu Českého rozhlasu, ale môže sa stať, že človeka zamrazí... Zistí, že príbeh je realita, ktorá je blízko. Až príliš blízko. Zostala som bez slov, keď som postupne začala…

Stále s tebou

Je teplý podvečer. Slnko za oknom sa pomaly skláňa nad obzor. Začal nový semester a s ním sa vrátili aj moje pracovné cesty. Vlakom, krajinou a tichom. Milujem moment bezčasia, kedy človek už opustil minulé, ale budúce ešte nenastalo. Akoby som sa…

U Františka

Jedny šaty, nohy bosé, umýva sa v rannej rose. František, František, vypros nám lásky dar, Nech aj my ľúbime, ako nás ľúbi Pán. /slová z piesne František/

Olomoucké rezonancie

Výber z otvoreného listu organizátorom olomouckého kolokvia http://kolokvium-olomouc.webnode.cz/pozvanka/: Vážená pani Francová, nechala som uplynúť určitý čas od nášho olomouckého stretnutia. Nechcela som reagovať „s horkou hlavou“, ale s určitým –…

Velikonoční nadílka - Blog revival

Milí priatelia a priaznivci tohto blogu, je to neuveriteľné, ale na Signáloch som už siedmy rok - a ten by mal byť rokom sabatickým, časom oddychu a ohliadnutia sa za tým, čo bolo vytvorené. Za uvedený čas som vďaka Signálom uverejnila 245 článkov,…

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn

Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. (Iz 9,2-5) V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej, 21.augusta o 20h55, sa nám narodil krásny, zdravý chlapček Viktor. Váži 3,4 kg a meria 51 cm. A zaujímavo…