Lyonské stopy

"Neustále hľadať Pána, neprestajne po ňom túžiť."

rubrika POETIKA


Verný

Chrániš ma ako zrenicu oka, mňa nevernú, Ty verný. Chrániš môj odchod i príchod, dôveruješ mi, mne, neveriacej v Tvoju všemohúcnosť. Chrániš ma a sprevádzaš, na každom kroku o mne vieš, Tvoj pohľad ma preniká skrz naskrz, niet miesta na Zemi, kde mu…

Nádych úžasu a krásy

Milovaná, odraz Stvoriteľovej krásy, v očiach hviezdy, ruže na tvári, jeho láske podobná si. Dívam sa, dívam, tajím dych, on dáva život, jediná si z tisícich. Všetky vlásky máš spočítané, naveky vrytá do jeho dlane. Nemusíš sa nikdy báť, on povolal…

Na svitaní

Uložme ticho vášeň na vankúš, nechajme si ju oddýchnuť, a pozvime lásku, nahú a krásnu, hlbokú a vernú, obyčajnú žitia chuť. Objavme lásku, vložme si ju do dlaní, ako spiace dieťa, keď úsmev preletí, svetlo sa chveje v kráse svitaní. foto: (c)…

Rúfus na nedeľu

Ranná modlitba Je letné ráno.Náruživoďakujú vtáciza svoj život. Za slniečkoa za dar stromu.I nevediac i vediac,Komu……A ja tiežmodlitbou zvoním,ako viem.A za ránečkoďakujem. www.flickr.com, common licence Rozjímanie o detskom smútku Aj detský žiaľ si…

Horiaci ker

Oheň, láska, vášeň planie, Slovo z horiaceho kra. Boh otcov, Boh púšte, Boh života. Svetlo v temnotách, vyzúvam sandále svojich snov, v bázni pre tebou, nekonečné požehnanie, deň po dni, plníš mi sám väčšie prianie. Boh stretnutia, Boh prekvapení,…

Tuším to

Vďačnosť horí, ticho planie, za veci dosiaľ nepoznané, v okne noci pevný plameň, za to, čo sa ešte len stane, nie si tu, no dávno viem, nikdy si ma neopustil Pane.

David

Když muži obléknou se do zbroje, skončili časy pokoje, pak řičí boj, pak pláče svět, ptáci nezpívaj´ a vítr přestal vát, jen malý David, ten to ví, Král jeho dávno zvítězil, on nemusí se bát.

Čakanie

Ako kôpka machu, keď úsvit na priedomí, jasom prvým tváre dotkne sa, ako jabloň zrelá, keď lístím gaštanovým vidno v jeho očiach nebesá.

Milému

Moja láska nežná, ako skoré ráno, ako vlahá letná noc, ako vánok, ako pramene... Milovaný, Teba poznám po mene.

Spočinutie

(....kto môže pochopiť, nech pochopí....)

Veľkonočné ráno

Blesk z neba. Oheň. Žiara na svitaní. Strážcovia ako mŕtvi, na zem popadaní, kameň odvalený, na ňom tí v belostnom odeve...

Pohľadom Jána

V zmätku Veľkonočného rána vládne beh, zhon a kričanie. Zastav sa a pozri pohľadom Jána: Pravda je ešte nevypovedaná. Maj nohy, oči i srdce Jána, bež, počkaj a pozeraj ... Zameraj svoj pohľad do zeme, tu plachty ležia – zložené. Kameň je odvalený.…