Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. (Iz 9,2-5)

V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej, 21.augusta o 20h55, sa nám narodil krásny, zdravý chlapček Viktor. Váži 3,4 kg a meria 51 cm.

A zaujímavo sa opäť objavilo Pánovo slovo. Slovo, ktorým ma oslovil pred rokmi. To Slovo, ktoré sme si s manželom vybrali na svadobné oznámenie ako svetlo, ako lampu na cestu... Rovnaké Slovo teraz sprevádzalo narodenie nášho syna. Na náhody neverím. Krásne je Pánovo uistenie, že On sám je TU, on sám je s naším dieťaťom a požehnáva ho.

 

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Obety a dary si nepraješ, 
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, 
preto som povedal: „Hľa, prichádzam.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.


Vo zvitku knihy je napísané o mne, 
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, 
hlboko v srdci mám tvoj zákon.

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

(Ž 40)

Bohu vďaka!