Lyonské stopy

"Neustále hľadať Pána, neprestajne po ňom túžiť."

rubrika ZASVÄTENÍ


Kedy je modlitba účinná?

Ktosi mi povedal: „Ako kontemplatívna sestra máš iste dosť ,profesionálnych‘ skúseností s modlitbou, napíš o nich niečo.“

Márnotratný, milujúci otec

Vracali sme sa zo svadby. Na 350 km ceste domov sa manžel rozhodol zastaviť u nášho známeho. Nevideli sme sa tri roky a celý ten čas sme ani neboli v kontakte. Rozhodli sme sa prísť bez ohlásenia, len tak prekvapiť. --- Bolo to o to ľahšie, že známy…

Věrnost stvrzena krví (III.)

Tento článok nebude patriť k čitateľsky príťažlivým textom a nie je ani jeho cieľom vzbudzovať prílišnú pozornosť. Už v Písme sa hovorí, "nebude kričať, ani hlasne volať". Predstavuje však dejiny, ktoré sú našou súčasťou a napriek všetkej tragike…

Věrnost stvrzena krví (II.)

Stanislav Schneeweis... meno v rodokmeni, meno v zozname väzňov, meno v zozname obetí, meno v srdci Boha. Kňaz, strýc, prastrýc. Kým vlastne bol ? --- Jak říkávala matka Marie, “Stanislav si přinesl při svém narození několik P. Narodil se v pátek 5.…

Věrnost stvrzena krví (I.)

Niektoré príbehy 20.storočia poznáme len z filmov. Iné z rovnomenného projektu Českého rozhlasu, ale môže sa stať, že človeka zamrazí... Zistí, že príbeh je realita, ktorá je blízko. Až príliš blízko. Zostala som bez slov, keď som postupne začala…

Boh bojoval o moje srdce - TEŠITEĽKY

Ich spiritualitou je byť s Ježišom v Getsemany a potešovať ho. Ako je možné toto povolanie žiť ? Dá sa preklenúť 2000 rokov ? Kde hľadať Ježiša dnes ?

Spolupráca na Jeho diele - VYKUPITEĽKY

Žena vo vedúcom postavení. Neustála starosť o klientov, zamestnancov, o odbornú stránku i formálne záležitosti. Možno si predstavíte úspešnú manažerku, možno majiteľku menšej firmy. Ale čo keď je to rehoľná sestra? Jak se žije povolanie vrchnej…

Dýchať Božiu lásku - REDEMPTORISTKY

Rozhodla som sa splniť si detský sen - zahrala som sa na novinárku. Využijúc praktickosť internetového spojenia som oslovila pár priateľov, známych i neznámych, a položila som im 5 rovnakých okruhov otázok. Sú to normálni, bežní ľudia, ktorí majú…