Když muži obléknou se do zbroje,

skončili časy pokoje,

pak řičí boj, pak pláče svět,

ptáci nezpívaj´ a vítr přestal vát,

jen malý David, ten to ví,

Král jeho dávno zvítězil,

on nemusí se bát.