Lyonské stopy

"Neustále hľadať Pána, neprestajne po ňom túžiť."

O Bohu a duši

Sú veci, ktoré nie je možné jednoducho vypovedať. Neprenosné skúsenosti. Intimita duše, niečo tak krehké... V nej sa stretáva len človek a Boh, je to posvätný chrám, stánok stretnutia, miesto za oponou.

Nad našimi dverami znamenité ovocie (Pies 7,14)

Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou nesie sa. (Pies 7,11) Poď, milý môj, zájdime na vidiek, nocujme v dedinkách! (Pies 7,12) Včasráno pôjdeme do viníc pozrieť sa na vinič, či sa už rozvíja, či sa kvet otvára, či kvitnú granátovníky. Tam ti…

Sexualita je viac, ako si myslíme

Pred nedávnom som na svojom blogu uverejnila článok Vášeň Jahveho je žiar (https://terre-eau.signaly.cz/1305/vasen-jahveho-je-ziar), ktorý sa venoval pohľadu na manželskú lásku. Prostredníctvom vzkazu som dostala zaujímavú reakciu (nájdete ju aj pod…

Vášeň Jahveho je žiar

V nedeľu večer sme sa s manželom vrátili z rodinnej oslavy. Napriek dlhej ceste a veľkej únave som sa nemohla dočkať: po deviatej večer som z archívu ČT spustila dokument „Navždy svoji“. Veď v ňom vystupujú Zdeňka a Ondra, mladý pár, ktorý osobne…

Najkrajšia manželská modlitba

Dávnejšie som sa rozprávala s mojou dobrou kamarátkou, ktorá by nepochybne mohla byť vzorom pre všetky veriace manželky: je trpezlivá, chápajúca a ani v ťažkých chvíľach nestráca nádej. Mimochodom som sa spýtala, či sa s manželom modlia. „No, veľmi…

Keď sa manželovi pletiem do práce :)

Občas sa stane, že sa manželovi "pripletiem" do práce. Je to namáhavá robota, aj keď na prvý pohľad veľmi sympatická - kto by nechcel byť pri tých najkrajších, najdojímavejších chvíľach v živote človeka? Kto by sa nechcel takmer každú sobotu…

Stručná modlitba unavenej manželky

Istí manželia prežívali krízu svojho vzťahu. Rozhodli sa ísť za kňazom, aby im poradil. "A modlíte sa?" - spýtal sa kňaz. "Samozrejme, že sa modlíme!" - odpovedala podráždene žena. Neklamala. Manželia sa skutočne modlili - za chudobných v Afrike, za…

Muž s tajomným úsmevom

Sedím vo vlaku do Bratislavy. Dnes večer už prituhlo. Som unavená, v práci som zostávala počas týždňa každý deň dlho. Napriek tomu ma cesta upokojuje. Cez uličku oproti spí mladé dievča s indickými črtami tváre. Má na sebe tričko s úzkymi ramienkami…

Keď miluje muž

Minulú nedeľu som zostala doma. Nešla som do kostola. Počúvala som omšu z rádia a pomaly som pri nej zaspávala. Vládlo pokojné ráno, len v kuchyni - ako veľká mačka - hlasno priadol digestor.

Svedectvo mladomanželky

V dnešnú nedeľu – presne 5 týždňov po našej svadbe – sa v kostoloch čítali texty o nerozlučnosti manželstva, o stvorení človeka ako muža a ženy, o ich vzájomnej jednote. Túto naplňujúcu jednotu už mesiac zakúšam a skutočne prežívam jedno z…